W obecnej formie organizacyjnej firma Erekta Budownictwo Sp. z o.o. funkcjonuje od 2008 r. Spółka powstała w wyniku konsolidacji i przekształcenia prowadzonych wcześniej przez właścicieli podmiotów działalności gospodarczej istniejących na rynku budowlanym od 1999 r. Prezesem zarządu Erekta Budownictwo Sp. z o.o. jest p. Filip Tuszyński.

W spektrum działalności firmy znajdują się projekty budownictwa kubaturowego i specjalistycznego realizowane w systemie generalnego wykonastwa.

Rozwój firmy dokonuje się w odniesieniu do jasno sprecyzowanych celów, które są formułowane na wszystkich szczeblach zarządzania. W ich realizacji optymalizujemy wykorzystanie niezbędnych zasobów tworząc przewagę konkurencyjną, której baneficjentem są nasi Klienci.

Na każdym poziomie realizacji przedsięwzięć działamy w oparciu o wartości, które stanowią o kulturze organizacyjnej spółki:
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy to podstawa
  • Dbając o środowisko naturalne dbamy o siebie
  • Pracownicy to firma - firma to pracownicy
  • Odpowiedzialność to podstawa partnerstwa
  • Jakość