02-958 Warszawa
ul. St. Kostki Potockiego 2B/39
tel./Fax. +48 22 412 11 10


Erekta Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000291599
NIP: 951-223-90-74, REGON: 141246140
wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł