Inwestycja: Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z modernizacją instalacji teletechnicznych i audiowizualnych oraz pozostałych instalacji budowlanych – budynek „G” Kancelarii Sejmu
Inwestor: 
Kancelaria Sejmu
Adres: 
Warszawa
Planowany termin realizacji:
lipiec 2020
Wartość kontraktu:
25 mln