• All
  • Inwestycje w toku
  • Zrealizowane inwestycje
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku “Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej”
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Przebudowa kamiennicy w Łodzi
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Budowa centrum rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej – budynek „G” Kancelarii Sejmu
architek-portfolio
Inwestycje w toku
Dom Seniora w Piasecznie